500+

Nowości

Jak poprawnie wypełnić wniosek o 500 plus

 

Rodzice we wnioskach o świadczenie wychowawcze popełniają wiele błędów. Sprawdź, jak się ustrzec przed najczęstszymi pomyłkami.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

+ na drugie i kolejne dziecko bez względu na dochód;

+ na pierwsze (lub jedyne) dziecko, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł (1,2 tys. zł, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne);

+ na dziecko do 18. roku życia.

Na dziecko należy się 500 zł miesięcznie. Od tej kwoty nie trzeba płacić podatku i odprowadzać składek. Nie wpisuje się jej do rozliczenia PIT.

Prawo do 500 zł przysługuje na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

Prawo do świadczenia na pierwsze dziecko ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 r.

Wniosek o świadczenie można składać od 1 kwietnia w gminie, w której mieszkamy – w urzędzie gminy lub miasta albo w ośrodku pomocy społecznej. Można go złożyć osobiście, wysłać listem poleconym albo przez internet.

Druk o 500 zł można wypełnić online za pośrednictwem stron internetowych banków. Umożliwiają to: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Eurobank.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.